ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่อง แนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวาณิชย์นุกูลได้ทำการ ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK

ภาพบรรยากาศการเปิดเทอม 1/2565 แบบ On-Site 100% วันแรกของเด็กๆ

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

MV เพลงครูไทยยิ้มได้ Full version (Cover Version) โรงเรียนวานิชย์นุกูล