พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

พิธีมอบเกียรติบัตรให

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและบริหารศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

31 สิงหาคม 2565 เวลา

Read more