ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและบริหารศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

31 สิงหาคม 2565 เวลา

Read more

แจ้งกำหนดการและตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 (แผนการเรียน ETC) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนวาณิชย

Read more

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาค

Read more

โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

31 พฤษภาคม 2565 โรงพ

Read more