พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

พิธีมอบเกียรติบัตรให

Read more

การสาธิตการแสดงเชิดสิงโต และการแสดงเชิดมังกร เชิดสิงโต ของนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

การสาธิตการแสดงเชิดส

Read more

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม พ.

Read more

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more