มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่วงดนตรี VNK STRING

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more