พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

พิธีมอบเกียรติบัตรให

Read more