ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีนด้านการสอนภาษาจีนนานาชาติ จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูลขอต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีนด้านการสอนภาษาจีนนานาชาติ จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามข้อตกลงของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้เชิญครูอาสาสมัครทั้ง 2 ท่าน Miss.Jiang Mingzhu และ Miss.Li Fuchen มาแนะนำตัวหน้าเสาธง

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน