พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

📣🔬พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ขอชื่นชมนักเรียนนักเรียนที่ชนะเลิศในรายการต่างๆ ด้วยครับ 👍👍👍

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน