วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ป.3 – ป.4

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ป.3 – ป.4 โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยครูประจำชั้น ป.3 ป.4 และครูพิเศษ ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน