คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวาณิชย์นุกูลได้ทำการ ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวาณิชย์นุกูลได้ทำการ ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขก่อนเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้