งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล พร้อมคณะครูชั้น ป.6 และบุคลากร นำนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนเดินทางไปชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน