พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายวรากร โรจน์จรัสไพศาลประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกล่าวถวายราชสดุดี ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน