พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน พร้อมนี้ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนวาณิชย์นุกูลโดยมีนายวรากร โรจน์จรัสไพศาล ประธานกรรมการบริหาร นายประเสริฐ เศรษฐวิพัฒนชัย ผู้รับใบอนุญาต นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน