การสาธิตการแสดงเชิดสิงโต และการแสดงเชิดมังกร เชิดสิงโต ของนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

การสาธิตการแสดงเชิดสิงโต และการแสดงเชิดมังกร เชิดสิงโต ของนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน